OD Twente gevisiteerd

02-07-2024
116 keer bekeken

In maart 2024 is de Omgevingsdienst Twente gevisiteerd door Omgevingsdienst NL. Een moment van reflectie waarbij onze prestaties, processen en verbeterkansen besproken zijn.

Gedurende twee dagen werden diepte interviews met onze medewerkers, bestuurders en partners afgenomen om een realistisch beeld van onze organisatie te krijgen.  
Dit werd uitgevoerd door een visitatiecommissie bestaande uit een onafhankelijke externe voorzitter en een vertegenwoordiging van collega-omgevingsdienstdirecteuren.

Zelfevaluatie
Ter voorbereiding op deze visitatie hebben we een zelfevaluatie uitgevoerd, een reflectie op hoe wij ons eigen functioneren zien. Dit voorwerk en onze kritische blik werden door de visitatiecommissie goed ontvangen: "
De zelfevaluatie straalt elan en controle uit. Het is een van de eerste zelfevaluaties in deze visitatiecyclus waarin de dienst een zelfreflectie op zijn functioneren heeft opgenomen, daarmee aangevend dat de organisatie zich bewust is van verbetermogelijkheden". 
Bekijk onze zelfevaluatie hier.

En het oordeel luidt….

Inmiddels hebben we het visitatierapport van de commissie ontvangen. Hierin valt te lezen dat ze zeer positief zijn over wat we al bereikt hebben. Opvallend in de interviews vonden zij hoe uniform naar voren kwam waar we ons bevinden in onze ontwikkeling en waar we naartoe willen.

De commissie is benieuwd naar de keuzes die we zullen maken in de toekomst. Want we gaan inderdaad een nieuwe fase in en juist daar waarschuwt de commissie ons voor: “Blijf scherp op wat gaat komen, de succesvolle inspanningen uit de ‘pioniersfase’ werpen niet als vanzelf hun vruchten af in de nieuwe fase”.

Een waardevolle terugkoppeling. Veel dank aan de commissie en aan iedereen die heeft meegewerkt!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen