Programma Aanpak Stikstof geen basis voor toestemming van activiteiten

06-06-2019
1487 keer bekeken

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming van activiteiten worden gebruikt, blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

Zie voor extra informatie het nieuwsbericht van de Raad van State.

Deze uitspraak heeft geen gevolgen voor onherroepelijke vergunningen. De conclusie van de uitspraken is dat:

  1. het PAS niet de vereiste motivering bevat om toestemming te verlenen voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden;
  2. het PAS niet de vereiste motivering bevat om activiteiten toe te staan zonder toestemmingsbesluit;
  3. beweiden en bemesten gezien moeten worden als (onderdeel van) een project waarvoor een natuurbeschermingswetvergunning nodig is.

Door het Rijk en de provincie (Pas Partners) is op basis van deze uitspraak besloten om de toestemmingsverlening op basis van het PAS op te schorten. Het is niet mogelijk om nieuwe meldingen in te dienen. De PAS Partners bekijken de komende tijd wat de precieze gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State, zie hiervoor hun nieuwbericht.

Wanneer het standpunt van de PAS Partners bekend is, zullen we de impact op lopende procedures inzichtelijk maken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen