Klachtenregeling

Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming met hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet nationale ombudsman.

Cookie-instellingen