Toegankelijkheid

Omgevingsdienst Twente streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Omgevingsdienst Twente.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Omgevingsdienst Twente is beschikbaar via de link https://www.odtwente.nl/over+ons/toegankelijkheidsverklaringen/default.aspx

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Omgevingsdienst Twente van Omgevingsdienst Twente voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Omgevingsdienst Twente .
Functie: Directeur Omgevingsdienst Twente.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@odtwente.nl. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via info@odtwente.nl.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Omgevingsdienst Twente : voldoet niet

De toegankelijkheid van de website Omgevingsdienst Twente is nog niet onderzocht.

 • Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De Omgevingsdienst Twente is voornemens om de website in 2022 te vernieuwen. Daarom is besloten nu geen grote aanpassingen aan de huidige website te doen.
  • Oorzaak: De Omgevingsdienst Twente is voornemens om de website in 2022 te vernieuwen. Daarom is besloten nu geen grote aanpassingen aan de huidige website te doen.
  • Gevolg: De huidige website voldoet nog niet aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Wij streven er naar om de huidige website binnen de beschikbare mogelijkheden zo toegankelijk mogelijk te maken.
  • Maatregel: De Omgevingsdienst Twente is voornemens om de website in 2022 te vernieuwen. De website zal dan voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het doen van grote aanpassingen aan de huidige website is een onevenredige last, aangezien de Omgevingsdienst Twente voornemens is om de website in 2022 te vernieuwen en dan te voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.