Toegankelijkheid

Omgevingsdienst Twente streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Omgevingsdienst Twente.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Omgevingsdienst Twente is beschikbaar via de link https://www.odtwente.nl/over+ons/toegankelijkheidsverklaringen/default.aspx

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Omgevingsdienst Twente van Omgevingsdienst Twente voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Omgevingsdienst Twente .
Functie: Directeur Omgevingsdienst Twente.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@odtwente.nl. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via info@odtwente.nl.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Omgevingsdienst Twente : voldoet niet

De toegankelijkheid van de website Omgevingsdienst Twente is nog niet onderzocht.

 • Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De Omgevingsdienst Twente is voornemens om de website in 2021 te vernieuwen. Daarom is besloten nu geen grote aanpassingen aan de huidige website te doen.
  • Oorzaak: De Omgevingsdienst Twente is voornemens om de website in 2021 te vernieuwen. Daarom is besloten nu geen grote aanpassingen aan de huidige website te doen.
  • Gevolg: De huidige website voldoet nog niet aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: Wij streven er naar om de huidige website binnen de beschikbare mogelijkheden zo toegankelijk mogelijk te maken.
  • Maatregel: De Omgevingsdienst Twente is voornemens om de website in 2021 te vernieuwen. De website zal dan voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het doen van grote aanpassingen aan de huidige website is een onevenredige last, aangezien de Omgevingsdienst Twente voornemens is om de website in 2021 te vernieuwen en dan te voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.