Tijdelijk handelingskader PFAS (Besluit bodemkwaliteit, Grond en baggerspecie)

16-07-2019
1716 keer bekeken

Dit tijdelijke handelingskader (zie PDF - Kamerbrief) biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie. De staatssecretaris van I&W hoopt hiermee een belangrijke stap te zetten in het oplossen van de PFAS-problematiek.

Het handelingskader is opgesteld aan de hand van het advies van RIVM over risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX en heeft het voorzorgbeginsel als uitgangspunt. Een terughoudende aanpak is nodig, omdat er nog belangrijke onderzoeken naar de karakteristieken van PFAS lopen.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen