Asbestsaneringswerkzaamheden gecontroleerd

07-08-2019
2040 keer bekeken

Het verwijderen van asbest gebeurt nog niet altijd veilig en de administratieve voorschriften worden niet altijd nageleefd, zo blijkt uit een gezamenlijke inspectie door Inspectie SZW en de betreffende omgevingsdiensten uit de noordelijke provincies van Nederland.

Tijdens de gezamenlijke controle in de provincies Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland, werden bij ruim 30% van de bezochte locaties overtredingen geconstateerd. De inspecties vonden plaats op 76 locaties waar gecertificeerde asbestbedrijven werkten.

Controles door Omgevingsdienst Twente
Bij de controles in de Twentse gemeenten constateerden de toezichthouders van Omgevingsdienst Twente bij 8 van de 12 locaties één of meerdere overtredingen van lichtere aard. Alle benodigde herstelmaatregelen konden onder toeziend oog van de toezichthouders ter plekke worden uitgevoerd, waarna de werkzaamheden werden hervat.

De geconstateerde afwijkingen betroffen onvolkomenheden in de opslag van het asbesthoudend materiaal, het niet juist afzetten van een functioneel werkgebied, en het onzorgvuldig melden van de aanvang van de werkzaamheden in het Landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) waardoor de toezichthouders onnodig de locatie bezochten.

Bij asbestsaneringen zijn de voorschriften opgenomen in verschillende wetgevingen waaronder het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Er zijn ook verschillende instanties bevoegd voor het toezicht en handhaving.

Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor
In onderstaande video legt de projectleider Asbest van de Inspectie SZW uit waarom het zo belangrijk is om je als bedrijf en medewerker aan de regels te houden bij het verwijderen van asbest.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen