Vuurwerkopslagen gecontroleerd door Omgevingsdienst Twente

16-12-2019
2793 keer bekeken

De Omgevingsdienst Twente houdt in opdracht van de Twentse gemeenten toezicht op alle opslagen en verkooppunten van consumentenvuurwerk in Twente. Om de veiligheid in de omgeving en het milieu te waarborgen, voert de Omgevingsdienst Twente controles uit bij ruim 70 bedrijven in Twente.

Alle vuurwerkopslagen en/of -verkooppunten worden minimaal tweemaal bezocht door toezichthouders van de Omgevingsdienst Twente. De eerste controles hebben plaatsgevonden in november en begin december. Tijdens de verkoopdagen op 28, 30 en 31 december worden de bedrijven nogmaals bezocht. Met deze aanpak stimuleert de Omgevingsdienst Twente bedrijven om de regels met betrekking tot vuurwerk en veiligheid na te leven.

Checklist
Voor de controles gebruiken de toezichthouders een checklist met ruim 25 controlepunten. Er wordt onder andere gekeken naar bouwkundige aspecten van de opslag, brandveiligheid en de wijze waarop vuurwerk wordt opgeslagen. Ook wordt er gecontroleerd hoeveel vuurwerk er in de verkoopruimtes en opslagen staat en of er professioneel vuurwerk aanwezig is.

Samenwerking Veiligheidsregio
De Omgevingsdienst Twente werkt samen met Veiligheidsregio en Brandweer Twente om een veilige omgeving te kunnen waarborgen. Als er overtredingen worden geconstateerd, dan worden deze bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk afgehandeld via de Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst Twente. Bij bepaalde overtredingen wordt de politie en/of brandweer ingelicht.

Toelichting foto: Voorbeeld van een overtreding in een vuurwerkopslag. Er mogen geen andere goederen worden opgeslagen in een (buffer)bewaarplaats als er tevens consumentenvuurwerk wordt opgeslagen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen