‘Stoppersregeling’ beëindigd voor varkens- en pluimveehouders

07-01-2020
2268 keer bekeken

De landelijke ‘stoppersregeling’, waarmee veehouders alternatieve maatregelen konden nemen om de uitstoot van ammoniak en fijnstof te verminderen, is beëindigd per 1 januari 2020. Vanaf deze datum moeten ook ‘stoppers’ voldoen aan de eisen voor emissiearme stallen.

De Omgevingsdienst Twente voert controles uit bij de bedrijven die zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling.

Luchtkwaliteit verbeteren
Sinds 8 december 2005 zijn veehouderijen en andere agrarische bedrijven gebonden aan maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijnstof. Dit heeft tot doel om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te verminderen. Op grond hiervan werden veehouderijen geacht hun stalsystemen aan te passen.

Gedoogbeleid
Veehouders konden aangeven dat zij voor 1 januari 2020 wilden stoppen met de pluimvee- en/of varkenstak, waarvan de stallen niet voldeden aan de eisen voor emissiearme stallen. Zogeheten ‘stoppers’ hoefden via deze stoppersregeling niet direct hun stallen aan te passen, maar mochten alternatieve maatregelen nemen om de ammoniakemissie te verminderen. Dit gedoogbeleid viel onder het ‘Actieplan Ammoniak’. Vanaf 1 januari 2020 mogen stoppers wel doorgaan met varkens- of pluimveehouderij, mits zij voldoen aan de geldende eisen.

Toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst Twente
In opdracht van gemeenten voert de Omgevingsdienst Twente vanaf 1 januari 2020 controles uit bij bedrijven die zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling.

Advies ervencoach
Agrariërs en andere erfeigenaren in de Twentse gemeenten kunnen een beroep doen op de hulp van een ervencoach. Deze coach helpt agrariërs bij hun toekomstplannen. Provincie Overijssel stelt de (onafhankelijke) ervencoaches beschikbaar.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen