Aandacht voor risico’s mestputten

31-01-2020
3338 keer bekeken

Naar aanleiding van de stalexplosie bij een boerderij in Enter op 29 januari, roept de Omgevingsdienst Twente op om verantwoordelijk en voorzichtig om te gaan met mest in stallen.

In volle mestputten kunnen ontvlambare gassen ontstaan, die bij bepaalde omstandigheden een risico vormen voor mens en dier. Bij de stalexplosie, die ontstaan is door laswerkzaamheden in de stal, zijn geen slachtoffers of gewonden gevallen.

De Omgevingsdienst Twente controleert in opdracht van de Twentse gemeenten bij alle bedrijven in de regio de naleving van gebruiksvoorschriften en vergunningen, zodat iedereen in Twente veilig kan wonen, werken en leven. Bij agrarische bedrijven wordt bijvoorbeeld toezicht gehouden op veiligheid, hygiëne en luchtkwaliteit. De verantwoordelijkheid voor de mestopslag en daarbij het waarborgen van de veiligheid voor dieren en mensen in de stal, ligt bij de agrariër zelf. De stalexplosie van 29 januari in Enter en vorig jaar in Markelo laten zien dat extra voorzichtigheid noodzakelijk is.

Deze oproep is ook gericht aan het ministerie, om bij het bepalen van de veiligheidsregels voor milieuvriendelijke stalvloeren de recente ervaringen die zijn opgedaan bij deze ongelukken serieus te nemen en te betrekken in het beleid.

Tips voor vergroten veiligheid
De Omgevingsdienst Twente wil meer bewustwording creëren over veilige mestopslag, de risico’s hiervan en wat boeren kunnen doen om de veiligheid te vergroten. Zo is het bijvoorbeeld van belang om bedachtzaam om te gaan met vuur, vonken en elektrische apparaten in stallen met mestputten. Ook kunnen mestgassen die vrijkomen uit mestschuim leiden tot bewusteloosheid en mogelijk explosiegevaar. Vooral de komende periode is het voor agrariërs van belang extra alert te zijn, aangezien er vanaf 15 februari weer mest overgepompt en uitgereden mag worden.

Op deze website zijn diverse tips voor het vergroten van de veiligheid in stallen nader toegelicht. Voor vragen kan men ook telefonisch contact opnemen: 0546 - 749 500.

Foto: © Melkveebedrijf Kempe

-----------------

Jan Willem Strebus reageert op het voorval:

“Omgevingsdiensten werken aan een gezonde leefomgeving. Als directeur van de Omgevingsdienst Twente betreur ik het ongeluk in Enter. We hebben contact gehad met de boer, de boerin en de lasser en we zijn blij dat ze met de schrik zijn vrijgekomen. Wij delen hun zorgen en ik hoop dan ook dat onze oproep de agrariërs in Twente en daarbuiten bereikt. Wees voor je eigen veiligheid, het dierenwelzijn en mogelijk explosiegevaar, extra alert op het vrijkomen van mestgassen uit aanwezig mestschuim. Vooral in deze tijd met de komende uitrijperiode, waarin de putten vol mest zijn en boeren volop mixen en overpompen.

Een beginnende schuimlaag onder een dichte vloer is met het blote oog moeilijk waar te nemen. Dit geldt voor zowel stallen met dichte groenlabel- en roostervloeren, als voor overige mestopslagen. Omgevingsdiensten kunnen meten of er sprake is van schuimvorming in de mest, schakel ons desgewenst in. Agrariërs met vragen kunnen ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

Ik hoop dat dit voorval een signaal vormt richting het ministerie, en dat ze onze recent verkregen inzichten over de veiligheid van milieuvriendelijke stalvloeren meenemen in hun besluitvorming.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen