Hoe zijn de vuurwerkcontroles in 2019 verlopen?

11-02-2020
2559 keer bekeken

De Omgevingsdienst Twente houdt in opdracht van de Twentse gemeenten toezicht op alle opslagen en verkooppunten van consumentenvuurwerk in Twente. Eind 2019 zijn ruim 70 bedrijven in Twente gecontroleerd.

Aan de hand van een uitgebreide checklist inspecteerden onze toezichthouders onder andere de bouwkundige aspecten van de opslag, de brandveiligheid en de wijze waarop vuurwerk was opgeslagen. Ook controleerden zij hoeveel vuurwerk er in de verkoopruimtes, opslagen en bufferbewaarplaatsen lag en of er professioneel vuurwerk aanwezig was.

De eerste controles waren in november en begin december. Tijdens de verkoopdagen op 28, 30 en 31 december bezochten we de bedrijven nogmaals. In dit nieuwsbericht presenteren we onze bevindingen. Voor vragen over dit rapport, neem contact met de Omgevingsdienst Twente via info@odtwente.nl.

Algemene constateringen

-       De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) had meerdere bedrijven ook al bezocht.

-       De OD Twente en de gemeente zijn niet altijd in bezit van de 5-jaarlijkse beoordelingen van het uitgangspuntendocument (UPD) m.b.t. brandbeveiligingsinstallaties en het originele programma van eisen.

-       Meerdere bedrijven hadden koopzondag en waren dus geopend op 29 december, terwijl vuurwerkverkoop op zondag niet toegestaan was. Een aantal van deze bedrijven werd die dag gecontroleerd: er werd wel vuurwerk verkocht maar klanten kregen het niet mee, zij moesten dan de 30e of 31e terugkomen.

-       Enkele bedrijven hadden in de winkel een verkoopruimte gerealiseerd voor vuurwerk. Volgens voorschrift B1_1.9 mogen geen (zeer licht) ontvlambare stoffen of drukhouders aanwezig zijn in de afleverruimte (brandblusmiddelen uitgezonderd). Omdat het niet redelijk is om de verkoper zijn hele winkel te laten ontruimen, is in landelijk overleg besloten dat er:
 

1. een vrijwaringszone moet zijn van 5 meter rondom de verkoopbalie;

2. een duidelijke looproute moet zijn van de verkoopbalie tot de uitgang;

3. aan beide zijden van de looproute een vrijwaringszone is van 5 meter;

4. buiten deze vrijwaringszones geen (zeer) licht ontvlambare stoffen zijn.

Overtredingen

-       Verbleekte ‘niet roken’-stickers zijn bij meerdere bedrijven vervangen door nieuwe.

-       Bij één bedrijf lag vuurwerk op de balie, direct voorhanden voor klanten. Het bedrijf is hierop aangesproken en heeft het vuurwerk van de balie gehaald.

-       Enkele bedrijven die naast vuurwerk ook carbid verkochten, sloegen het carbid verkeerd op. Carbid mag niet bij vuurwerk in de (buffer)bewaarplaatsen. Deze bedrijven zijn aangeschreven om het carbid op de juiste wijze op te slaan en bij de controles in 2020 zal hier specifiek op gelet worden.

-       Bij één bedrijf vermoeden wij opslag van professioneel vuurwerk. In het voorjaar van 2020 zullen wij dit bedrijf extra controleren.

-       Bij één bedrijf is er vuurwerk van onbekende herkomst aangetroffen. Wij hebben de ILT ingelicht, verdere afstemming moet nog plaatsvinden.

-       Bij één bedrijf ontbrak een sprinkler boven de tafel waar klanten hun vuurwerk (pakketten) konden controleren. Als dit bedrijf dit jaar weer een tafel daar wil plaatsen, moeten ze een sprinkler bevestigen. Ook moet het UPD dan aangepast worden.

-       Enkele bedrijven verwijderden de doos en de metalen omhulsels van het vuurwerk niet in de bufferbewaarplaats, maar in een andere ruimte. Dit is niet toegestaan. In afstemming met OD IJsselland krijgen deze bedrijven in 2020 eerst een waarschuwing (met vermelding in de controlebrief) en zullen we pas strafrechtelijk optreden wanneer ze bij een volgende controle deze regel weer overtreden.

Overwegingen

-       Suggestie voor 2020: controleren of bedrijven na verkooptijden geen vuurwerk laten liggen in de verkoopruimte.

-       Suggestie voor 2020: ook bedrijven controleren die wel carbid maar geen vuurwerk verkopen (deze bedrijven zijn in 2019 niet gecontroleerd).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen