Structurele aanpak stikstofproblematiek

29-04-2020
745 keer bekeken

Minister Schouten heeft op 24 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. In haar brief worden de maatregelen toegelicht om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen.

De brief is te downloaden via de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

Melkveehouderij
De website Melkvee.nl heeft de specifieke maatregelen voor de melkveehouderij verzameld in een artikel: "Naast de eerder aangekondigde verlaging van het ruw eiwit in brok, is het de ambitie om het aantal uren weidegang te verhogen. Ook wil het kabinet het verdunnen van drijfmest stimuleren met een investeringssubsidie voor de opvang van regenwater. Daarnaast worden de emissienormen aangescherpt voor nieuwe stallen, maar ook renovatieprojecten." Lees meer via deze link. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen