Gedeputeerde Tijs de Bree bezoekt bodemsanering NAM Tub7

15-10-2020
1103 keer bekeken

Onze toezichthouder René Kolkman heeft de gedeputeerde van de provincie Overijssel, Tijs de Bree, rondgeleid op de bodemsaneringslocatie NAM Tub7 in Tubbergen. Op deze locatie is op 1 september 2020 de sanering gestart van circa 6000 m2 vervuilde grond.

Gedeputeerde De Bree heeft handhaving in zijn portefeuille en was nieuwsgierig naar wat bodemtoezicht nu in de praktijk inhoudt. Op de saneringslocatie is De Bree geïnformeerd over de geschiedenis van het terrein, het ontstaan van de verontreiniging en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering. Samen met de heer Ardesch van de NAM, de uitvoerende partij (Arcadis) en een milieukundige (Poelsema veldwerkbureau) is een ronde gemaakt over het terrein. Kolkman: “De Bree was zeer geïnteresseerd in de werkzaamheden die plaatsvonden op de locatie. Hij was verrast over wat er zoal aan expertise komt kijken bij een sanering.”

Wet natuurbescherming
Voordat de sanering is gestart, zijn er op grond van voorschriften uit de Wet natuurbescherming rondom de locatie schermen voor het tegenhouden van amfibieën (hagedissen) geplaatst. De aanwezige amfibieën zijn gevangen en buiten de locatie geplaatst. Daarnaast zijn bomen en boomstobben verwijderd


Sanering in de praktijk
Met behulp van een graafmachine wordt de toplaag tot een diepte van circa 0,5 meter tot op de gele zandlaag onder milieukundig toezicht verwijderd. Grond wordt door meerdere vrachtauto’s vervoerd naar een verwerkingslocatie van sterk verontreinigde grond in Almelo. Na ruim één maand waren in totaal 170 vrachten grond van elk circa 20 m3 vervoerd (totaal 3400 m3).

Controle door de OD Twente
Controle op de uitvoering van bodemsaneringen vindt namens Gedeputeerde Staten van Overijsssel plaats. De bodemtoezichthouders van Omgevingsdienst Twente (Jody Assink, Richard Pijpstra en René Kolkman) voeren controles uit op de uitvoering en zijn veel op deze locaties aanwezig. Kolkman: “Uit eindcontrole van de ontgraving is recentelijk gebleken dat de aanwezige bariumverontreiniging nog niet volledig is verwijderd. Daarom zal er op een aantal plekken tot maximaal 1 meter diep gegraven gaan worden. De Omgevingsdienst Twente houdt hier ook weer toezicht op.”

Communicatie met omgeving
Gedeputeerde De Bree gaf aan dat de rondleiding hem een goed beeld heeft gegeven over wat een bodemsanering in de praktijk betekent. Met deze achtergrondinformatie kan hij uitleg geven aan bezorgde burgers in de provincie Overijssel, waarbij heldere communicatie over procedures en de gevolgen en impact van een bodemsanering voor de omgeving van groot belang is.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen