Vuurwerkseizoen 2020: informatie voor de verkooppunten

21-10-2020
1934 keer bekeken

Per 1 december 2020 worden knalvuurwerk, knalstrengen, enkelschotsbuizen, vuurpijlen en F3-vuurwerk in Nederland aangemerkt als professioneel vuurwerk. Ze mogen niet langer als consumentenvuurwerk verkocht worden of op voorraad liggen bij de Nederlandse verkooppunten.

Met deze maatregel hoopt het kabinet letsel, schade en overlast dat het afsteken van vuurwerk jaarlijks met zich meebrengt, te beperken.

Tijdelijke subsidie voor winkeliers en vuurwerkbedrijven
Detailhandelaars die deze verboden vuurwerkartikelen nog op voorraad hebben, kunnen subsidie aanvragen voor het verwerken van de vuurwerkrestanten door vuurwerk­bedrijven. Deze regeling is alleen bestemd voor vuurwerk dat komende jaarwisseling niet meer voor particulier gebruik in aanmerking komt. De vuurwerkbedrijven halen deze restanten op bij de winkeliers en kunnen ze internationaal doorverkopen of laten vernietigen.

Ook de vuurwerkbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor het afvoeren en daarna verkopen of vernietigen van de vuurwerkrestanten van de winkeliers.

Tot 30 oktober 12.00 uur is de tijdelijke subsidie restantvoorraden vuurwerk aan te vragen via mijnrvo.nl.

De Omgevingsdienst Twente controleert
De Omgevingsdienst Twente houdt in opdracht van de Twentse gemeenten toezicht op alle opslagen en verkooppunten van consumentenvuurwerk in Twente. Vorig jaar werden ruim 70 bedrijven in Twente bezocht, dit jaar herhalen we dat. De Twentse vuurwerk-verkooplocaties worden momenteel door ons geïnformeerd.  

Aan de hand van een uitgebreide checklist inspecteren onze toezichthouders onder andere de bouwkundige aspecten van de opslag, de brandveiligheid en de wijze waarop vuurwerk is opgeslagen. Ook controleren wij hoeveel vuurwerk er in de verkoopruimtes, opslagen en bufferbewaarplaatsen ligt en of er professioneel vuurwerk aanwezig is. De controles zullen in het laatste kwartaal van 2020 en tijdens de verkoopdagen op 29, 30 en 31 december plaatsvinden.

5-jaarlijkse toetsing Uitgangspuntenrapport (UPD)
Aan het toestaan van verkoop en opslaan van vuurwerk ligt een goedgekeurd UPD ten grondslag. Dit was voorheen het Programma van Eisen (PvE). Volgens voorschrift 5.2. van het Vuurwerkbesluit moet het UPD eens in de vijf jaar worden getoetst. Dit toetsdocument moet ter goedkeuring aan de omgevingsdienst worden aangeboden. Bedrijven kunnen dit het beste vóór 1 juli van het betreffende toetsingsjaar aan ons voorleggen, zodat eventueel benodigde aanpassingen ruim op tijd voor het opslag- en verkoopseizoen kunnen plaatsvinden.

Coronaregels tijdens de vuurwerkverkoopdagen
De wettelijke grondslag van het Vuurwerkbesluit zal altijd de basis zijn voor de verkoop en opslag van vuurwerk. Ondanks alle regels die vanuit de overheid aan de bestrijding van corona worden gesteld, moeten de regels van het Vuurwerkbesluit - voor zover nu bekend - onverkort worden nageleefd.

Meer informatie
Op de website van Infomil en RVO (zie onderstaande links) is meer informatie te vinden over verboden consumentenvuurwerk in 2020 en de tijdelijke subsidie.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen