Samenwerken in de voorbereiding op de Omgevingswet: dansen op tafel

27-10-2020
754 keer bekeken

Omgevingsdiensten, gemeenten, provincie en ketenpartners werken hard samen aan de implementatie van de Omgevingswet. Het Ministerie van BZK brengt in deze voorbereidingsfase de onderlinge samenwerking in beeld via rondetafelgesprekken, de 'Omgevingsdialoog'.

Opzet
Steeds twee omgevingsdiensten en een of enkele partners nemen deel. Dit levert per dialoog een reflecterende video en een inhoudelijk artikel op in het online magazine Kwartslag.

Twente en Midden-Holland
In de onlangs verschenen editie van Kwartslag staat de dialoog tussen de regio Twente en de regio Midden-Holland centraal; een gesprek tussen de jongste en de oudste omgevingsdienst en de gemeenten Almelo en Waddinxveen. Hoe wordt er samengewerkt in de regio en hoe zorg je voor sterke relaties en een goede verbinding? Ondanks de geografische afstand blijken de verschillen niet zo groot te zijn: het is een continu samenspel van vertrouwen, bestuurlijk lef, incasseringsvermogen, creativiteit en ritmisch met elkaar meebewegen. Ja dat gaat met vallen en opstaan, maar gelukkig hoeft het ook niet allemaal in een keer goed te gaan; zolang je er maar van leert, er samen in optrekt en de meerwaarde van de samenwerking blijft zien.

Naslag
Lees het artikel in Kwartslag via onderstaande link en bekijk de reflectie van Jan Willem Strebus (OD Twente), André Mutter (ODMH), Janke Krommendijk (gemeente Almelo) en Jelleke Versteeg (gemeente Waddinxveen) op de Omgevingsdialoog.

Afbeeldingen

Omgevingsdialoog

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen