Twentse gemeenten en ketenpartners helpen elkaar achter de voordeur vooruit

08-07-2021
1165 keer bekeken

De Twentse ketentest werkt! Dit bleek vandaag tijdens een integrale, regionale test om te oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). "Wat kunnen we al veel!"

Vandaag heeft de Twentse ketentest plaatsgevonden. Een integrale, regionale test om te oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Twentse gemeenten en ketenpartners ondervonden wat er in de samenwerking is georganiseerd en welke procesmatige, inhoudelijke en digitale onderdelen van het vergunningenproces al functioneren. Arbeid waar diverse werkgroepen zich de afgelopen zes maanden in vastgebeten hebben. De conclusie? Het werkt! De keten werkt. Er moet nog genoeg gesleuteld worden, maar dit succes mogen we zeker al wel even vieren.

"Wat kunnen we al veel!”

Met laaiend enthousiasme reageerde Antal ten Hove (gemeente Hellendoorn) dat het hem vandaag pas echt was opgevallen hoe ver we in Twente eigenlijk al zijn. Werkgroepen zoals DSO, Omgevingstafel, Vergunningenprocessen en Toepasbare regels toonden iteratieve simulaties van specifieke onderdelen. Voor iedereen was te volgen waar collega-organisaties staan, welke conceptafspraken of slimmigheden er al zijn en hoe ver de ontwikkeling van software ondertussen is.

Opvallend was bijvoorbeeld dat het Waterschap kon laten zien hoe ze op basis van de Waterschapsverordening geografische informatie kunnen inzetten ter vervanging van een vraag in de toepasbare regels. Nog niet veel andere Twentse bevoegde gezagen hebben die stap al gemaakt.

"Het geheel is sterker dan de som van individuele organisaties"

Door verschillende deelnemers werden inzichten opgedaan, inhoudelijke suggesties geopperd of vragen gesteld. Vragen die relevant zijn voor individuele organisaties maar vooral ook voor de regio.

Inge Kure, regionaal Implementatiecoach Omgevingswet bij de VNG, geeft aan dat het een mooie stap is in de samenwerking. Vandaag werd maar weer eens duidelijk dat de ketentest:

  • programmamanagers helpt om onderdelen uit het regionale en lokale programma voor implementatie naar de lijn te brengen;
  • betrokkenheid vergroot en bewustwording creëert;
  • inzichtelijk maakt wat de aandachtsgebieden zijn voor de werkgroepen en volgende ketentesten.

"Blijven investeren in regionale samenwerking" 

De eerste stap is gezet. Meerdere stappen zullen volgen richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Gevraagd naar tips voor ons als Twente, reageert Inge Kure: “Blijf samen optrekken. Hoe lastig het soms ook is qua capaciteit, qua prioriteit loont de Twentse samenwerking absoluut de moeite! Blijf elkaar dus vooral opzoeken”.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen