De Week tegen Ondermijning Twente: Zorgfraude en zorgcriminaliteit

27-10-2021
466 keer bekeken

Hoe houden wij Twente samen veilig? Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen? Deze week besteden overheidsdiensten in Twente samen met ondernemers aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit. Speciale aandacht is er voor zorgfraude en zorgcriminaliteit.

Zorgfraude - Wat is het?

Elke inwoner van Twente heeft recht op goede en eerlijke zorg. De meeste zorgaanbieders hebben de client op één staan, maar helaas zijn er ook aanbieders die hun zakken vullen over de rug van kwetsbare inwoners. Hiervan worden niet alleen deze cliënten de dupe, maar alle inwoners van onze gemeente. Het geld dat malafide zorgaanbieders in hun eigen zak steken gaat immers niet naar goede zorg voor de cliënten en ook niet naar andere voorzieningen in onze gemeente, zoals de bibliotheek of het zwembad. 

Waaraan is zorgfraude te herkennen?

  • Meer dan 24 uur zorg per dag declareren
  • Slechte huisvesting van cliënten
  • Toezicht door middel van camera’s in plaats van hulpverleners
  • Misbruik of verwaarlozing van cliënten
  • Hoge winstpercentages
  • Intimidatie door zorgverleners of banden met outlaw motorbendes of andere criminele groeperingen

Zorgcriminaliteit

De meeste zorgaanbieders deugen. Er zijn echter ook criminelen die de zorg hebben ontdekt als verdienmodel. Zij hebben geen enkele intentie om kwetsbare burgers te helpen, maar zijn vooral uit op ‘gratis geld’ van de overheid. Zo moeten cliënten bijvoorbeeld als dagbesteding henneptoppen knippen of woningen opknappen. De schade die zij de maatschappij berokkenen is enorm. Niet alleen in financieel opzicht, maar juist ook vanuit menselijk oogpunt. 

Wat kun je doen bij vermoedens van zorgfraude?

Als je cliënt bent, of familie van een cliënt, en je vertrouwt het niet: bel dan je contactpersoon bij de gemeente. Ben je ambtenaar, meld je vermoedens dan bij het interne meldpunt van je gemeente. Maak zorgfraude bespreekbaar! Als het contract met een zorgaanbieder wordt verbroken, wordt er altijd gezorgd voor passende zorg voor alle cliënten. Niemand valt tussen wal en schip. 

Samen tegen zorgfraude

De hele overheid werkt samen aan een gezond zorglandschap. Dat doen we door steeds strenger te zijn bij de selectie van zorgaanbieders, maar ook door met de gehele overheid zorgfraude aan te pakken. De gemeente kijkt samen met de Belastingdienst, politie en justitie, zorginstanties en soms ook het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum hoe een malafide zorgbureau het beste kan worden aangepakt. Daarbij kunnen we niet alleen strafrechtelijk vervolgen en geld en bezittingen afpakken, maar ook belasting terugvorderen en het contract of de betalingen stop zetten.

De Week tegen Ondermijning Twente

Van 25 t/m 29 oktober 2021 vindt in Twente de Week tegen Ondermijning plaats. De betrokken gemeenten en overheidsinstanties doen o.a. preventieve acties, zoals het communiceren over zorgfraude en zorgcriminaliteit en hoe je dit kunt herkennen. Daarnaast bezoeken de Twentse overheidsdiensten verschillende plekken om meer zicht te krijgen op kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit en zorgfraude.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen