De Week tegen Ondermijning Twente: De resultaten

03-11-2021
472 keer bekeken

Afgelopen week vond de Week tegen Ondermijning in Twente plaats. Een week lang deden samenwerkende overheidsinstanties allerlei integrale controles in Twente in het kader van het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Speciale aandacht was er tijdens deze week voor zorgfraude en zorgcriminaliteit. De OD Twente had een kleine rol bij deze thema's, maar kwam wel in actie bij andere controles.

Controles bij ruim 76 panden

Er werden meer dan 76 panden gecontroleerd, waaronder zorgbureaus, maar ook bedrijfspanden en enkele autobedrijven en supermarkten. Ook werden verschillende prostitutiecontroles uitgevoerd. Bij 32 panden werden controles uitgevoerd naar illegaal gokken. Bij de acties checkten controleurs vergunningen, keken ze naar overzichten van medewerkers en ingeschreven personen, werden bouwkundige- en brandveiligheidschecks gedaan en controleerden ze op onder meer accijnzen en belastingen. Ondanks dat de controles impact hebben op ondernemers, gaf een groot aantal aan blij te zijn met deze integrale acties. Ook al om te voorkomen dat criminelen via bijvoorbeeld zwart geld een voet tussen de deur krijgen bij bonafide bedrijven.

Resultaten

 • Bij verschillende controles werden 7 illegale speeltafels, 5 gokkasten en speelzuilen en 3 spelcomputers en laptops in beslag genomen.
 • Bij meerdere panden werd zonder vergunning alcoholhoudende drank geschonken, waaronder illegale drank uit het buitenland. In een aantal gevallen werd er ook geen accijns afgedragen.
 • Er werd een illegale bingo beëindigd waar ongeveer 100 bezoekers aanwezig waren.
 • Bij een garagebedrijf troffen controleurs valse kentekens aan. Er werd een boete van 4500 euro uitgeschreven.
 • Controleurs van het Prostitutie Controle Team van de politie troffen bij hun acties 6 illegale prostituees aan.
 • Er werd 1 internationaal gezocht persoon aangehouden.
 • Er werd 1,5 kilo sisha en diverse weckflessen met henneptoppen in beslag genomen.
 • Op verschillende locaties werd gesproken met inwoners over de gevaren van ondermijning, onder meer door mensen een drugsgeur te laten herkennen.
 • In enkele gemeenten zijn bewonersbrieven verspreid over het belang van het melden van niet-pluis gevoelens.
 • De Belastingdienst legde in enkele gevallen beslag op roerende en onroerende zaken.

Controles bij 15 zorgbureaus

Bij zorgfraude wordt geld dat voor de zorg bedoeld is onttrokken en krijgen inwoners niet de hulp die ze nodig hebben. Steeds scherper zichtbaar is bovendien dat zorg en criminaliteit verweven raken. Bij de meeste zorgaanbieders staat de cliënt gelukkig op één, maar helaas zijn er ook aanbieders die niet als doel hebben goede zorg te verlenen, maar puur winst willen maken en daarbij misbruik maken van kwetsbare inwoners. Tijdens de Week tegen Ondermijning werden 15 zorgbureaus in heel Twente gecontroleerd. De meeste bureaus bleken hun zaken goed voor elkaar te hebben, met andere bureaus worden vervolgafspraken gemaakt omdat bijvoorbeeld de administratie niet klopte of geen cliënten aanwezig waren. Wanneer geen verbetering optreedt volgen sancties.

Resultaten controle zorgbureaus

 • Bij een locatie voor Beschermd Wonen werden geen cliënten aangetroffen. Ook kwamen bewoners niet overeen met de personen die volgens de gemeente op dat adres ingeschreven waren. Er was sprake van een leefomgeving die niet aan de eisen voldeed.
 • Bij een PGB-aanbieder was geen gekwalificeerd personeel aanwezig noch een deugdelijke administratie.
 • Een zorgaanbieder bleek reisjes te maken met cliënten. Ook werden onder meer gezelschapsspelletjes ingezet als vorm van dagbesteding, hetgeen niet geldt als zorgverlening wordt gezien.
 • Bij meerdere instellingen bleek dat niet alles voldeed aan de normen. Met deze instellingen zijn vervolgafspraken gemaakt en er zijn vervolgcontroles ingepland.
 • Bij enkele bureaus bleken bij de controle geen bestuurders aanwezig. In dat geval zijn afspraken gemaakt voor een vervolgbezoek. 

Twente samen in de strijd tegen ondermijning 

Van ondermijning is sprake als de illegale onderwereld zich mengt met de legale bovenwereld. Gemeenten, politie, Omgevingsdienst Twente, provincie Overijssel, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de brandweer, Sociale Recherche Twente, de Kansspelautoriteit, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Oost-Nederland stellen alles in het werk om vormen van ondermijning tegen te gaan en werkten tijdens deze week intensief samen.

Voorkomen, opsporen en ingrijpen

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo, regionaal portefeuillehouder ondermijning, is tevreden over de afgelopen Week tegen Ondermijning. “Het doel van deze integrale aanpak is om ondermijnende activiteiten te voorkomen, op te sporen en in te grijpen. Waarmee we ongewenste vermenging tussen de boven- en onderwereld willen verstoren. Criminele activiteiten zorgen voor veel onrust en overlast en tasten ons leefklimaat aan. Daarom blijven we hiertegen als Twentse gemeenten in actie komen."

Vervolgonderzoeken

De actieweek leidt tot verschillende vervolgonderzoeken. De betrokken instanties controleren komende tijd de informatie die verkregen is tijdens de controles. Wanneer er aanleiding toe is volgen hieruit bijvoorbeeld handhavingsacties en bestuurlijke rapportages (rapportages op basis waarvan een burgemeester gepaste bestuurlijke maatregelen kan nemen).

infographic week tegen ondermijning twente

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen