In gesprek met onze Omgevingsadviseur

25-01-2022
1035 keer bekeken

Corinne Cohn is sinds de start van 2022 de omgevingsadviseur van de Omgevingsdienst Twente. Een nieuwe rol, waarmee we invulling geven aan de integrale adviesfunctie bij initiatieven en ruimtelijke procedures met een milieucomponent. Hoe? Corinne vertelt hierover in een interview.

Het ziet er sterk naar uit dat dit jaar de Omgevingswet in werking treedt. Dit heeft impact op elk onderdeel van de leefomgeving. In alle gerelateerde vakgebieden vraagt het een andere manier van denken, van toezicht en handhaving tot aan energie, externe veiligheid en vergunningverlening.
Corinne Cohn vertelt over de gedachtenswitch die we moeten maken, de impact op de werkzaamheden en de rol van de omgevingsadviseur in het gehele proces.

Het laatste nieuws eerst: jij bent net begonnen als omgevingsadviseur bij de Omgevingsdienst Twente, wat ga je precies doen?
“De rol van omgevingsadviseur is een nieuwe functie binnen de Omgevingsdienst Twente. Met deze rol willen we invulling geven aan de integrale adviesfunctie bij initiatieven en ruimtelijke procedures met een milieucomponent. Denk hierbij aan deelname aan een omgevingstafel, input voor een omgevingsplan of deelname aan een lokaal/regionaal project waarvoor milieukennis vereist is. Natuurlijk zullen er ook op casusniveau adviezen worden uitgebracht. Omdat de rol nieuw is, is de exacte afbakening nog niet vastgelegd. We willen werken op basis van behoefte bij onze partners, daarom maken we nu een introductieronde bij de partners. Aan de hand daarvan zullen we de rol verder invullen en scherper formuleren.”

Welke behoeften van partners heb je al in beeld?
“Kort samengevat bundelt de Omgevingswet regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Eén wet die 26 verschillende besluiten verankert en een integrale benadering van initiatieven omkadert. We kunnen al wel stellen dat ons werk is veranderd van uitvoerend, toetsend en reactief naar faciliterend, regisserend en proactief. Samenwerking met ketenpartners wordt nóg belangrijker.

De omgevingsadviseur is de spil in de samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en eigen vakspecialisten bij omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s, verordeningen en omgevingsplannen. Ook onder de huidige wet- en regelgeving verwacht ik dat wij voor enkele gemeenten al kunnen voorzien in een behoefte waar het gaat om milieu-adviezen bij ruimtelijke procedures.

Onder de Omgevingswet ontstaat ruimte voor initiatieven waarbij gemeenten en provincie meer vrijheid krijgen om lokaal op maat gesneden regels te stellen of te schrappen. Hierdoor kunnen in buurgemeentes of in gebieden binnen gemeentegrenzen andere regels gelden. Partners verwachten van ons dat wij goed op de hoogte zijn van de lokale voorschriften wanneer we bij een bedrijf langsgaan, dit is namelijk van invloed op al onze adviezen.

Daarnaast wordt er veel meer in samenhang naar de fysieke leefomgeving gekeken bij het opstellen van omgevingsplannen. Niet alle gemeenten hebben alle milieu-expertise intern beschikbaar, dit zal naar mijn verwachting vragen om een interdisciplinaire samenwerking tussen gemeenten en de Omgevingsdienst Twente. De omgevingsadviseur kan in die behoeften van gemeenten voorzien.”

Hoe bereid je je daar als omgevingsdienst op voor?
“Wij kunnen gemeenten helpen daar waar milieu-expertise nodig is. Met een brede blik, oog voor verschillende belangen, specialistische kennis op vele fronten, begrip van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en de daarmee samenhangende vergunningenprocedures. We bereiden ons voor door scholing en door te investeren in een ijzersterke samenwerking. Daarin spelen ook de programmamanager Omgevingswet en de omgevingsadviseur van de omgevingsdienst een belangrijke rol. Zij leggen als gesprekspartners verbindingen tussen afdelingen en processen binnen de eigen organisatie, maar ook tussen de eigen organisatie en het bevoegd gezag. Zij weten wanneer welke partners betrokken moeten worden, stellen met lef en flexibiliteit regels op maat en motiveren partners om samen te werken.”

Je bent de afgelopen 3 jaar vergunningverlener geweest bij de Omgevingsdienst Twente, wat neem je daarvan mee in je nieuwe rol?
“Klopt, en daarvoor ook al ruim 3,5 jaar bij de gemeente Hof van Twente. Met veel bedrijven in de regio heb ik vooroverleggen gevoerd en ik heb talloze omgevingsvergunningen onder ogen gehad. Als vergunningverlener was ik ook adviseur bij bestemmingsplanvraagstukken. Bij ruimtelijke procedures waar milieu om de hoek komt kijken geef ik nu ook vanuit mijn nieuwe rol advies.

Onder de Omgevingswet is een integrale aanpak nodig. De Omgevingstafel Twente is een mooi initiatief dat afgelopen jaar goed van de grond is gekomen en waar we veel ervaring mee opdoen. Met de komst van de Omgevingswet ontwikkelt dat steeds verder.

De afgelopen jaren heb ik een mooi netwerk opgebouwd en bij de omgevingsdienst werk ik zij aan zij met experts op verschillende vakgebieden. Ik acht mezelf goed in staat om de juiste personen op het juiste moment met elkaar in contact te brengen. In de rol van omgevingsadviseur verwacht ik bij te dragen  aan het doel van de Omgevingsdienst Twente: het werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in Twente.”

Contact
Welke milieuvraagstukken binnen ruimtelijke procedures spelen in uw organisatie?
Corinne komt graag met u in contact:

Corinne Cohn
Omgevingsadviseur Omgevingsdienst Twente

T: 0546 749510
E: c.cohn@odtwente.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen