Regionale ketentest initiatievenproces

05-09-2022
1420 keer bekeken

Op 30 augustus vond de regionale ketentest initiatievenproces plaats. Noaberkracht, de Omgevingstafel Twente, Veiligheidsregio Twente en de GGD Twente oefenden tijdens deze test met het initiatievenproces.

De test werd begeleid door Iris Lindeboom van de Processpecialisten. Zo’n 60 vergunningverleners, procesbegeleiders, casemanagers, frontofficemedewerkers, adviseurs en functioneel beheerders van de ketenpartners namen deel aan de ketentest.

Initiatievenproces
Het initiatievenproces kent twee smaken: met of zonder de Omgevingstafel Twente (OTT). Beide scenario’s werden met behulp van een procesplaat kort toegelicht. Bij een proces met de OTT is vroegtijdige afstemming over initiatieven waar meerdere ketenpartners bij betrokken zijn, zoals gemeenten, GGD, waterschap, veiligheidsregio, GHOR, omgevingsdienst, provincie en Rijkswaterstaat. De ketentest van 30 augustus beproeft het proces met Omgevingstafel aan de hand van een casus: een verzoek van een initiatiefnemer met een vooroverleg (omgevingsoverleg) voor het starten van een kinderopvang, zowel dagopvang als nachtverblijf, in de nabijheid van een geitenhouderij. We hebben de processtappen samen doorgenomen en toegelicht om de mogelijkheden van de initiatiefnemer te verkennen en te beoordelen.

Testen van een efficiënte en digitale samenwerking in de regio
Doel van deze interactieve ketentest is te beproeven of het initiatievenproces, zoals bedacht door de Expertgroep Vergunningen en de Omgevingstafel Twente, voor alle partijen werkbaar is. De betrokkenheid van de testers is groot. De vragen, opmerkingen en suggesties die zijn gesteld en gegeven, leveren goede leer- en verbeterpunten op. Er zijn nog accenten die extra aandacht vragen.

Zelftest
Elke gemeente in de regio Twente krijgt na de gezamenlijke test de mogelijkheid om tot 26 september zelf met het initiatievenproces aan de slag te gaan. Die test richt zich op het proces zonder Omgevingstafel. Hiervoor krijgen ze van De Processpecialisten een draaiboek met toelichting.

Hoe verder?
Op 27 september staat de tweede ketentest gepland. Deze zal zich richten op het proces van de reguliere vergunning. De derde ketentest op 25 oktober gaat over de procedure van de uitgebreide vergunningaanvraag. De laatste test staat gepland op 29 november. Deze test zal worden benut voor nog openstaande vragen ten aanzien van de ketentest en het compleet maken van de regionale samenwerkingsafspraken. Voor de komende ketentesten kunnen bevoegde gezagen en ketenpartners zich aanmelden bij Iris Lindeboom om actief deel te nemen aan de gezamenlijke ketentest.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen