Versterking van de circulaire economische structuur

13-03-2024
238 keer bekeken

Het is 'de week van de circulaire economie’. Circulaire economie biedt tal van voordelen voor onze samenleving, waaronder het verminderen van afvalstromen en het stimuleren van duurzaamheid. Wat doen wij eigenlijk op dat gebied?

In samenwerking met de Provincie Overijssel heeft de Omgevingsdienst Twente de ambitie om toe te werken naar een circulaire economie. We hebben adviesbureau bind ingeschakeld om hier stappen in te zetten. Stappen die zich vanuit een duurzaamheidsperspectief richten op hergebruik, recycling en verlenging van productiecycli. 

Sander van der Wal van bind licht toe: 

"De stappen zetten we in een organische samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Waarbij we naast de harde data-analyse, ook op zoek gaan naar de aanjagers en verbinders binnen deze opgave. We zetten de neuzen vanuit alle stakeholders dezelfde kant op om samen een beweging op gang te krijgen. Het is daarom belangrijk dat we tijd en aandacht hebben om in gesprek te gaan met gemeenten, bedrijven(verenigingen) en andere betrokkenen. Alleen zo kunnen we de wensen en mogelijkheden goed op elkaar afstemmen en een beweging in gang zetten.

Samenwerken met o.a. de bedrijven, bedrijventerreinen en gemeenten moet leiden tot verdere versterking van de circulaire economische structuur. In het kader van ‘leer het ons zelf te doen’, ondersteunt bind Omgevingsdienst Twente in coproductie met deze opgave."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen