Twentse bedrijven besparen fors op energie

08-05-2024
72 keer bekeken

De Omgevingsdienst Twente voert jaarlijks energiecontroles uit bij bedrijven in Twente. Hierbij wordt onder andere gelet of bedrijven met een energiebesparingsplicht* voldoende energiebesparende maatregelen treffen.   

Energiecontroles dragen bij aan een duurzamere regio 
Twentse bedrijven die zijn bezocht vanuit het project Versterkte Uitvoering Energiebesparingsplicht bespaarden de afgelopen drie jaar gemiddeld 19.640 kWh en 2.380 nm3. Naast een forse financiële besparing is alleen binnen dit project al potentieel voor ongeveer 2.730 huishoudens aan elektriciteit- en voor 700 huishoudens aan gasverbruik bespaard. Dit blijkt uit een rapportage van de Omgevingsdienst Twente. 

Uitvoeringsrondes 
In samenwerking met commerciële partner Adromi zijn 402 Twentse bedrijven in drie verschillende uitvoeringsrondes gecontroleerd. In totaal hadden 345 bedrijven nog niet alle erkende energiebesparende maatregelen getroffen. Door de bedrijfsbezoeken van de Omgevingsdienst Twente worden deze energiebesparende maatregelen alsnog genomen. Met als resultaat een forse energiebesparing binnen de regio. 

Klimaatdoelstelling 
De grondslag van de uitvoeringsrondes ligt in de klimaatdoelstelling om CO2-besparing dichterbij te brengen. Sinds 2020 is de ‘Versterkte uitvoering energiebesparingsplicht en Informatieplicht’ opgezet door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Centraal binnen deze regeling stond het naleven van de energiebesparingsbepalingen voortkomend uit de Wet milieubeheer. Eind 2023 is de regeling afgelopen en vervolgens is een eindrapportage opgesteld. De werkzaamheden op het gebied van energiebesparing worden wel voortgezet. 

------- 

* De energiebesparingsplicht en de informatieplicht gelden niet voor kleingebruikers, dit zijn bedrijven die minder verbruiken dan 50.000 kWh en 25.000 nm3. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen