Stedebouwkundig plan Opbroek Noord

De woonvraag in de Gemeente Rijssen-Holten is hoog.  Uit de woonvisie bleek een grote vraag van starters, maar ook voor innovatieve woonvormen voor de oudere doelgroep. De raad heeft het Opbroek als ontwikkelingslocatie aangewezen.

De opgave voor Opbroek Oost is het realiseren van ongeveer 500 woningen en maatschappelijke voorzieningen.

Aan de Omgevingstafel Twente is het concept Stedebouwkundig plan Opbroek Noord voorgelegd. Verschillende aandachtspunten en tips zijn aangereikt ter verbetering van het plan. De gemeente Rijssen-Holten heeft deze adviezen meegenomen en zal, na verdere uitwerking van het plan, dit initiatief in een later stadium nogmaals voorleggen voor een eindadvies.

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen