Herontwikkeling bedrijfslocatie

Bij één van de Twentse gemeenten (vanwege de status van het initiatief is de locatie nog vertrouwelijk), is een principeverzoek binnengekomen voor de herontwikkeling van een bedrijfslocatie naar grondgebonden woningen.

De locatie, gelegen in een dorpskern, leent zich daar in beginsel wel voor, maar vanwege een aantal omgevingsfactoren heeft deze gemeente de Omgevingstafel gevraagd om advies.

Gelet op de status van het initiatief is deze casus in vertrouwelijk behandeld. Met de uitkomsten is de initiatiefnemer geïnformeerd en kan het plan verder uitgewerkt worden om allereerst op wenselijkheid beoordeeld te worden door de gemeente. Mogelijk dat dit initiatief daarna in een volgend stadium weer terug kan komen op de Omgevingstafel.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen