Omgevingstafel TwenteVoor Twentse casemanagers

Wie zitten er aan tafel?

De Omgevingstafel wordt verzorgd door mensen die hun vak verstaan. Deskundige adviseurs die mee kunnen en willen denken om initiatieven haalbaar te maken. Daarnaast wordt de tafel natuurlijk ondersteund door een voorzitter en secretaris en wordt het bevoegd gezag vertegenwoordigd door een casemanager die het initiatief inbrengt en kan toelichten.

Gezamenlijk gaan we in dialoog over de haalbaarheid van het initiatief. Optioneel kan en mag ook een (externe) initiatiefnemer aanwezig zijn. Sterker nog: dat wordt aanbevolen! Het maakt de dialoog nog makkelijker als eventuele aanpassingen in het initiatief direct besproken worden. Daarnaast ervaart de initiatiefnemer ook de complexiteit die in de verschillende aspecten van een plan langs kunnen komen en de belangen die daarbij afgewogen moeten worden. Dat kan extra begrip en transparantie opleveren, maar deze keuze ligt uiteindelijk bij het bevoegd gezag.

De adviezen van de ketenpartners worden aan tafel afgestemd en vormen met elkaar een integraal advies waarmee de casemanager en de initiatiefnemer het vervolg kunnen invullen.

 


 


Omwonenden en andere belanghebbenden nemen niet deel aan de Omgevingstafel Twente. Het gesprek over haalbaarheid betreft de technische en de juridische haalbaarheid. Buiten de overleggen aan de omgevingstafel, overlegt de initiatiefnemer zelf met eventuele buren en/of andere belanghebbenden. Aan de omgevingstafel zullen de resultaten daarvan worden teruggekoppeld en kunnen hier vragen over gesteld worden.

Cookie-instellingen