Omgevingstafel TwenteVoor Twentse casemanagers

Voor wie is de tafel?

In Twente is een regionale omgevingstafel ingericht met een aantal vaste adviseurs en experts. Elke gemeente of ander bevoegd gezag in de regio Twente, kan gebruik maken van deze omgevingstafel om nieuwe initiatieven te bespreken. Alleen de bevoegde gezagen kunnen een initiatief voorleggen aan de Omgevingstafel. Dit kunnen eigen initiatieven zijn, maar natuurlijk ook initiatieven van derden die zijn voorgelegd aan het bevoegd gezag voor vooroverleg.

Met de omgevingstafel Twente heeft elke gemeente of ander bevoegd gezag de mogelijkheid om het initiatief te bespreken met adviseurs en experts, zonder daar zelf bijeenkomsten voor te hoeven organiseren. Enkele gemeenten hebben daarnaast ook een eigen omgevingstafel die goed past in hun dienstverlening. Ze bepalen zelf de route die een initiatief volgt, waarbij ze, indien gewenst, ook gebruik kunnen maken van de Omgevingstafel Twente.

Op deze manier staat de Omgevingstafel Twente in dienst van de gemeenten en overige bevoegde gezagen en wil ze daarin maatwerk leveren.

Almelo

 

Borne

 

Enschede

 

Haaksbergen

 

Hellendoorn

 

Hengelo

 

Hof van Twente

 

Losser

 

Dinkelland (Noaberkracht)

 

Tubbergen (Noaberkracht)

 

Oldenzaal

 

Rijssen-Holten

 

Twenterand

 

Wierden

 

Provincie Overijssel

 

Waterschap Vechtstromen

 
Cookie-instellingen