Omgevingstafel TwenteVoor Twentse casemanagers

Casemanager

Namens het bevoegd gezag is in ieder geval de casemanager aanwezig, maar deze kan en mag ondersteund worden door RO-, vergunning specialisten en/of specifieke experts vanuit de eigen organisatie.

Cookie-instellingen