Omgevingstafel TwenteVoor Twentse casemanagers

Voorzitter/secretaris

Elke Omgevingstafel Twente wordt begeleid door een voorzitter en secretaris. Samen zorgen ze voor een goede voorbereiding, sturing op een goed verloop van de dialoog en een zo concreet mogelijke eindconclusie met een integraal eindadvies.

Voor deze functies hebben we een team van twee voorzitters en twee secretarissen die samen de verschillende omgevingstafels begeleiden. Zowel de voorzitters als de secretarissen hebben met elkaar een ruime ervaring op het gebied van proces- en projectmanegent, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening en stedenbouw. Op die manier kunnen ze zowel procesmatig sturen als inhoudelijk verbinden en zijn ze in staat om samen met de adviseurs een goed advies te geven aan de bevoegde gezagen.

We stellen het team graag aan u voor:

Inge Kure
Voorzitter Omgevingstafel Twente

De fysieke leefomgeving is al ruim 30 jaar het werkveld van Inge. Als bestuurskundige probeert ze steeds het gedeelde belang te zoeken en met energie zich in te zetten voor (creatieve) oplossingen die werken in de praktijk. Sinds 2012 heeft ze in verschillende rollen gewerkt aan de opzet en invoering van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Niet geboren maar wel getogen in het mooie Twente.
 

Bert Blaauwendraad
Voorzitter Omgevingstafel Twente

Bert werkt al ruim 20 jaar aan vraagstukken op het raakvlak van gebiedsontwikkeling, bouw- en vastgoedontwikkeling, voor zowel de private als de publieke sector. Daarmee is hij een echte bruggenbouwer met ervaring in de bestuurlijke context van lokale en regionale overheden. In zijn aanpak probeert Bert betrokkenen uit te dagen hun blik te verbreden en verbindingen te leggen, om zo met elkaar tot concrete resultaten te komen en initiatieven om te zetten in haalbare plannen.

 

 

Carolina Andersson
Secretaris Omgevingstafel Twente

Vergunningsverlening, toezicht en advies: als trainee bij Omgevingsdienst Twente krijgt Carolina van alles mee rondom ons milieu en de bijhorende wetgeving. De kennis die zij opbouwt tijdens haar traineeship komt goed van pas bij haar functie als secretaris bij de Omgevingstafel Twente. Carolina is geboren en getogen in Zweden en is sinds 2011 woonachtig in Nederland.

Cynthia van Loon
Secretaris Omgevingstafel Twente

Cynthia is in 2023 begonnen met een traineeship bij de Omgevingsdienst Twente. Ze krijgt van alles mee op het gebied van milieu en de bijhorende wetgeving. Deze kennis kan en wil ze graag gebruiken bij haar functie als secretaris van de Omgevingstafel Twente. Als geboren en getogen Twentse werkt Cynthia graag mee om Twente nog mooier te maken.

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen